Trainen bij Maatwerk voor uw hond

Werken met de clicker als hulpmiddel is één van de mogelijkheden.

Bij Maatwerk voor uw hond, is trainen meer dan de hond kunstjes leren. Bij Maatwerk voor uw hond leert u inzicht te krijgen in het gedrag van de ( uw ) hond, wat de band met uw hond zal versterken. U leert gedrag te herkennen en te begrijpen.

Trainen met uw hond versterkt de band tussen u en uw hond en het is daarnaast leuk, nuttig en leerzaam. U kunt naast de gewone, dagelijkse opvoeding ervoor kiezen om te gaan trainen met uw hond. Trainen met uw hond staat voor mij onlosmakelijk verbonden met de opvoeding van uw hond. Door te trainen, leert u uw hond gedrag aan, wat u graag wilt.

Naast dat trainen erg nuttig is, is het natuurlijk ook hartstikke leuk om op deze manier bezig te zijn met uw hond.

 

Soorten training:

U traint bij Maatwerk voor uw hond volgens de nieuwste inzichten en methodes. Dit houdt in dat u geen gebruik maakt van fysieke correcties en straf, maar dat u leert hoe u uw hond kunt begrenzen en gewenst gedrag kunt aanleren op een positieve en leuke manier. Een belangrijk speerpunt is dat u leert hoe u gedrag kunt voorkomen en hoe u het ongewenste gedrag van uw hond kunt ombuigen naar ander gedrag. Maatwerk voor uw hond werkt beloningsgericht, echter betekend dit meer dan werken met voertjes. Naast dat u leert om de hond te belonen met voertjes, leert u vooral wat de beloningen voor uw hond nou echt zijn. U leert om spel in te zetten, maar ook uw eigen omgeving.  Denk hierbij aan een met een andere hond mogen spelen, mogen zwemmen, los lopen etc.

U leert meer te denken vanuit uw hond.  Honden laten gedrag zien, wat voor de hond iets oplevert. U leert wat de motivatie van de hond is, waardoor de hond bepaald gedrag laat zien. Op deze manier kunt u op het gedrag van de hond inspelen.